Contact

EXPORT SALES DEPARTMENT

PAWEŁ KRUK

Export Manager
E: pawel.kruk@colorissimo.com
M: +48 512 005 893

ANDRII GOLOSKO

Export Manager
E: andrii.golosko@colorissimo.com
M: +48 575 925 500

NATALIA CHROMIEC

Export Manager
E: natalia.chromiec@colorissimo.com
M: +48 570 960 600

REITER POLSKA Sp.z o.o

T: +48 (22) 331 41 00
M: +48 502 323 446
E: head@reiter.pl
Eugeniusza Romera 4b, 02-784 Warsaw, Poland

Reiter Polska Sp. z o.o. NIP 123-09-76-691 | Kapitał zakładowy: 100.000 zł | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy | XX Wydział Gospodarczy KRS | Nr KRS 0000147953

Contact form